21 listopada 2019 r.

10.30–11.00
Przyjazd gości
 
11.00–11.15
Rynek budowlany w Polsce. Bieżące trendy, szanse i zagrożenia - Maciej Sypek – Lafarge
 
11.15–11.30
Transmisja z realizacji zarobu betonu szybkosprawnego - Rafał Latawiec – Lafarge
 
11.30–11.55
Przewaga cementów popiołowych w relacji do samodzielnego stosowania dodatków mineralnych – Magdalena Cieślak – Lafarge
 
11.55–12.20
Zastosowanie cementów z dodatkami mineralnymi do produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych. – Dr inż Grzegorz Łój
 
12.20–12.50
Przerwa na kawę
 
12.50–13.10
Beton samozagęszczalny wykorzystywany w prafabrykacji – Marek Kaszowski – Lafarge
 
13.10–13.30
Beton samozagęszczalny jako alternatywa dla betonu towarowego – Paweł Witkowski – Lafarge
 
13.30–13.55
Betony wysokiej szczelności wykorzystywane przy realizacji płyt fundamentowych – Agnieszka Klabacha – Lafarge
 
13.55–14.55
Lunch
 
14.55–15.25
Beton szybkosprawny wykorzystywany do utrzymania dróg i remontów nawierzchni betonowych – Jakub Boroński – Lafarge, Wojciech Kaczmarek – Lafarge
 
15.25–15.50
Zarządzanie systemem jakości podczas budowy nawierzchni betonowych – Tomasz Rudnicki – Lafarge
 
15.50–16.05
Spoiwo do wyrobów budowlanych oczyszczających powietrze – Adrian Sowa – Lafarge
 
16.05–16.15
Jakość Rekomendowana przez Lafarge – Aleksandra Rawska – Lafarge
 
16.15–17.30
Warsztat praktyczny – podsumowanie betonu szybkosprawnego oraz przedstawienie betonu samozagęszczalnego – system Agilia Beton – Dział Doradztwa Technicznego
 
19.00
Uroczysta kolacja z niespodzianką
 

22 listopada 2019 r.

7.00–10.00
Śniadanie
 
10.00–11.00
Wyjazd
 

Pobierz Agendę:

Uczestnicy konferencji, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowego noclegu przed lub po konferencji Technologia Betonu proszeni są o indywidualny kontakt z hotelem w celu dokonania rezerwacji.

Preferencyjna cena tego noclegu będzie wynosiła odpowiednio:

• 324 złote za pokój jednoosobowy
• 366 złotych za pokój dwuosobowy

Prosimy o poinformowanie hotelu o dodatkowej rezerwacji związanej z konferencją Technologia Betonu Lafarge by uzyskać rabatową cenę za pokój.