TECHNOLOGIA BETONU 2023

NADAJE PO RAZ KOLEJNY

Co znaczy nadawać ton?
To według słownikowych definicji mieć na coś decydujący wpływ.
A jak to się ma do betoniarskiej praktyki?
Przekonajmy się o tym podczas kolejnej Konferencji Technologia Betonu 2023!

Ton naszemu spotkaniu nadadzą nadchodzące w przyszłości zmiany oparte na innowacyjności oraz wizje tego, jak będzie się zmieniał świat, który nas otacza:

Zobaczymy w praktyce nowe technologie Holcim

O szansach i zagrożeniach, jakie stwarza sztuczna inteligencja (SI), będziemy dyskutowali z wybitnym polskim naukowcem

Wierni środowisku i jego potrzebom nie zapomnimy o poruszeniu tematów związanych z ekologią:

Odpowiemy na pytanie, dlaczego EPD już dziś stanowi wartość w praktyce

Poznamy rewolucyjny projekt Go4ECOPlanet, dzięki któremu Cementownia Kujawy stanie się pierwszą zeroemisyjną cementownią w Polsce

Będzie również okazja do omówienia zagadnień dotyczących trwałości betonów z cementów niskoklinkierowych, wykonywania prefabrykatów betonowych z ich użyciem, a także zmieniających się wymagań prawnych dotyczących wyrobów budowlanych i wielu innych spraw interesujących fachowców. 

Po części merytorycznej odbędą się dyskusje w kameralnym gronie i towarzyska integracja. 

Miejmy decydujący wpływ na to, co dzieje się w naszym biznesie. 

Zapraszamy!
Zespół Lafarge