Maciej Sypek
Wiceprezes Zarządu, VP
Dyrektor Generalny Sprzedaży i Logistyki Cementu, General Cement Sales and Logistics Director

Od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Sprzedaży Cementu i B2B/B2C.
Z Lafarge w Polsce związany jest od 2007 roku. Swoją karierę zawodową w firmie rozpoczął pracując jako doradca techniczny. Następnie od 2008 roku pełnił kolejno funkcje – Kierownika Laboratorium, Kierownika ds. Kluczowych Klientów oraz Kierownika Segmentu B2B/B2C. W latach 2015-2017 jako Krajowy Kierownik ds Wsparcia Technicznego stworzył w Lafarge krajowy dział wsparcia technicznego oraz Centrum Obsługi Reklamacji. Następnie w latach 2017-2019 jako Dyrektor Marketingu Technicznego kierował pracą zespołów odpowiedzialnych za działalność badawczo-rozwojową, wsparcie techniczne oraz obsługę reklamacji.
Jest absolwentem Technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał dyplom MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej oraz MBA Politechniki Warszawskiej w ramach LafargeHolcim Discovery Programme. W 2018 roku rozpoczął również studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem oraz tatą dwójki wspaniałych dzieci. Interesuje się sportami siłowymi, dietetyką oraz ogrodnictwem, a w wolnych chwilach lubi czytać i podróżować.

Jolanta Zdunowksa
Kierownik Jakości Lafarge
Jolanta Zdunowska – Dyrektor Techniczny Projektów Wychwytywania i Składowania CO2 w Lafarge Cement SA. Z Lafarge i Grupą Holcim związana jest od 22 lat. W swojej karierze odpowiedzialna była za poprawę i optymalizację procesu produkcji cementu jak również jego kontroli jakości zarówno w cementowni Kujawy jak i Małogoszcz. W latach 2010-2021 pełniła funkcje kierownika procesu i jakości. Od 2021 jest odpowiada za projekty związane z dekarbonizacją w branży, w szczególności z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla. Jest jedną z inicjatorek projektu innowacyjnego Kujawy Go4ECOPlanet w Cementowni Kujawy który sprawi, że w 2027 roku cementownia Lafarge w Kujawach stanie się pierwszą zeroemisyjną cementownią w Europie.
Dariusz Kuryś
Marketing Segment Manager. Odpowiedzialny za beton i systemy budowlane
W Lafarge odpowiada za rozwój produktów i rozwiązań w obszarze budownictwa, tworzy strategie marketingowe bezpośrednio przekładające się na rezultat firmy. Wcześniej przez wiele lat związany z „cementem”. Wie, jak budować: nie tylko obiekty i domy, ale również modele propozycji wartości i efektywne zespoły. Ma szeroką wiedzę o rynku materiałów i rozwiązań budowlanych. Jeśli nie ma go w pracy, najpewniej jest w lesie i fotografuje dziką przyrodę. Fascynują go ssaki europejskie i ptaki drapieżne zamieszkujące ostępy leśne.
Bartosz Dąbrowski
Business Development Manager

Inżynier, manager, kierownik projektu. Specjalista do spraw konstrukcji prefabrykowanych i budownictwa modułowego. Wiedzę zdobywał pracując w kilku fabrykach prefabrykatów oraz w Szwecji dla Skanska Sverige AB kontraktując konstrukcje prefabrykowane dla projektów mieszkalnych, biurowych, szpitali i stadionów. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w środowisku międzynarodowym w zakresie budownictwa prefabrykowanego, modułowego, zakupów strategicznych, sprzedaży, sourcingu podwykonawców, oraz optymalizacji projektów z wykorzystaniem konstrukcji modułowych. Posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zarządzaniu projektami poparte studiami podyplomowymi z tym zakresie. Przez 5 lat zarządzał operacyjnie fabryką elementów prefabrykowanych HM Factory w Sochaczewie, która dzięki szybkiemu rozwojowi i doświadczonej kadrze z powodzeniem realizuje projekty zarówno w kraju jak i za granicą. Obecnie pracuje jako business development manager w Lafarge koncentrując się na rozwoju branży prefabrykacji w kraju i wewnątrz struktur Lafarge S.A.

Joanna Czapkiewicz

Z wykształcenia magister inżynier specjalizacji drogowej uzyskany na Politechnice Warszawskiej w 2004 roku oraz absolwent podyplomowych studiów Menadżerów Zakupów w zakresie Zarządzania zakupami w biznesie w Szkole Głównej Handlowej w 2018 roku. Ukończyła również w 2014 roku, zdobywając certyfikat z technologii betonu, kurs organizowany przez SPC na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Obecnie, od 2020 roku, pełni funkcję Kierownika Działu Zakupów w firmie Karmar, należącej do renomowanej grupy Bouygues Construction, gdzie odpowiada za strategię zakupową i efektywne zarządzanie procesami zakupowymi. Nadzoruje również zespół oraz monitoruje rynek materiałów i usług budowlanych, zgodnie z najnowszymi standardami zrównoważonego budownictwa.
Z zakupami związana od 2012 roku gdzie w firmie Budimex zdobywała swoje doświadczenie pełniąc funkcję odpowiednio Głównego Koordynatora ds. Zakupów a następnie Kierownika Zakupów, odpowiadając za procesy negocjacyjne kontraktów oraz koordynację działań zespołu zakupowego.
Jej korzenie zawodowe sięgają lat edukacji, gdy w okresie 2004-2012 pracowała jako Kierownik Robót w firmie Budimex, zdobywając doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi oraz skutecznym kierowaniu zespołem wykonawczym.
To połączenie edukacji ekonomicznej, specjalistycznej wiedzy inżynierskiej oraz szerokiego doświadczenia w zarządzaniu zakupami stanowi fundament jej profesjonalnej ścieżki zawodowej.

Maja Kępniak
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej
Od 10 lat zajmuje się zrównoważoną technologią betonu, obejmującą ograniczanie śladu węglowego oraz zagospodarowanie odpadów. Jest autorką i współautorką ponad 20 publikacji naukowych i kierownikiem zespołu badawczego Closed Cycle Composites 4 Climate. Zainteresowania naukowe: zrównoważone materiały budowlane, gospodarowanie odpadami w budownictwie, optymalizacja materiałowa, ESG w budownictwie i analizy statystyczne.
Rafał Latawiec
Kierownik Projektów, Project Manager
Lafarge Cement S.A.
Jestem pasjonatem budownictwa ze szczególnym entuzjazmem wobec materiałów budowlanych. Zaczynałem moją przygodę młodo, w wieku 7 lat, od budowania klocków lego. Zawodową przygodę z Lafarge rozpocząłem jako stażysta, a obecnie prowadzę innowacyjne projekty, wdrażając światowe innowacje na lokalny rynek.
Thomas Bowles
Head of Precast, Holcim Group
Civil Engineer with over 20 years’ experience in construction design, building materials and precast concrete. Joined Holcim in 2014 and first worked on commercial transformation activities and since 2018 is driving activities to grow and innovate precast concrete and prefabricated construction solutions at Holcim globally.
Artur Lis
Jest absolwentem Technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych związanych z Zarządzaniem Jakością na tej samej uczelni. Z firmą Lafarge związany od 2020 roku, początkowo przy wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnej i ekologicznej mineralnej piany izolacyjnej Airium, następnie w zespole doradztwa technicznego B2B. 0d 2010 roku związany z budownictwem infrastrukturalnym przy budowie autostrad oraz jako kierownik laboratorium w wytwórni betonu towarowego. Szczęśliwy mąż i ojciec. Po pracy lubi aktywnie wypoczywać uprawiając biegi długodystansowe a w zimie morsować.
Krzysztof Zychowicz
Kierownik działu kontroli jakości i laboratorium w firmie BETARD oddział Kielce
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej wydziału Budownictwa i Architektury.
Od 10 lat związany z technologią betonu. Doświadczenie zdobywał min BASF Polska – Master Builders Solutions dobierając technologię betonu dla budownictwa drogowo-mostowego oraz kubaturowego. Ceni pracę zespołową i lubi wyzwania zwłaszcza te związane z technologią betonu.
Tomasz Nowacki
Absolwent wydziału Chemii Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Od początku kariery związany z branżą budowlaną przechodząc kolejne stopnie rozwoju zawodowego, począwszy od laboranta w Laboratorium Budownictwa Politechniki Lubelskiej do głównego technologa w przedstawicielstwie firmy STACHEMA w Polsce. Na stanowiskach menadżerskich od roku 2009. Współtworzył w Polsce STACHEMA Polska oraz oddziały w Rosji, Litwie i Łotwie. Od 2020 roku Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej w Polsce (SPChB) oraz członek Latvian Concrete Association. Reprezentant PKN KT274 (Beton) z ramienia SPChB.
Tomasz Rudnicki
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, specjalność Drogi, Ulice i Lotniska - 1998.
2005 r. – dr nauk technicznych w zakresie budownictwa drogowego, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury. Od 1998 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Dróg i Lotnisk Politechniki Szczecińskiej a od roku 2005 na stanowisku adiunkta Politechniki Szczecińskiej. 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 2002 -2015 pracowałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2016 roku związany z Lafarge w pierwszych okresie odpowiadałem za działania marketingowe dla infrastruktury od 2018 roku kieruję działem jakości i technologii dużych projektów infrastrukturalnych. Obecnie kieruję zespołem badań i rozwoju w prefabrykacji oraz wspieram rozwój spoiw do infrastruktury. Zainteresowania naukowe: Technologia i projektowanie betonów samozagęszczalnych, technologia drogowych nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego, analiza kosztów i korzyści inwestycji drogowych, analiza śladu węglowego oraz cyklu życia inwestycji drogowych. Jestem współautorem 2 książek: „Budownictwo ogólne”. Tom 1 „Materiały i wyroby budowlane” oraz „Betony ultrawysokowartościowe”. Praca zbiorowa pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka oraz autorem kilkunastu publikacji w czasopismach technicznych oraz publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
Przemysław Stałowski
Przemysław Stałowski Kierownik ds. Technologii i Jakości, Quality & Technology Manager (Mobile Plants)
Marketing Infrastructure
Lafarge Cement S.A.

Od 2018 roku pracuję w Lafarge, obecnie na stanowisku Kierownika ds. Technologii i Jakości w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. Pracę w branży rozpocząłem już w roku 2009. Zawsze jestem ściśle związany z technologią wykonywania robót drogowych, nadzorem jakościowym nad wykonawstwem oraz wykorzystywanymi materiałami. Staram się zajmować nie tylko pracą w terenie czy laboratorium, ale też zrozumieć wszelkie procesy zachodzące w każdej warstwie podbudowy drogowej. Specjalizuję się w stabilizacjach spoiwami hydraulicznymi, mieszankach związanych i niezwiązanych oraz betonach wałowanych. Zajmuje się również geotechniką i geologią. Przynależę do Polskiego Komitetu Geotechniki. Z wykształcenia jestem mgr inż. Technologii Procesów Chemicznych, inż. Budownictwa oraz Absolwentem Podyplomowych Studiów Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowych Studiów . Posiadam uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Andrzej Dragan
Fizyk. Fotograf. Kompozytor. Twórca filmowy.

Czy roboty zastąpią ludzi na budowie? Na to pytanie nikt nie odpowie lepiej niż profesor Andrzej Dragan.
To specjalista od sztucznej inteligencji, kwantów, teorii względności i zakrzywionych czasoprzestrzeni. Jest profesorem na Wydziale Fizyki UW i profesorem wizytującym Narodowego Uniwersytetu w Singapurze.
Nigdy nie próbował kawy.

Michał Sosin
Trener. Mentor. Business Developer.

W dzieciństwie konstruował petardy i rakiety z napędem z denaturatu. Obecnie profesjonalnie doradza przedsiębiorcom, jak sprawić, by ich biznes wystrzelił jak rakieta. Jest trenerem komunikacji empatycznej: uczy się dogadywać, budować relacje i wczuwać w potrzeby odbiorców. Sprawia, że wdrożenie nowych technologii do biznesu przestaje być wyzwaniem rocket science.