Prelegenci

JAKUB BOROŃSKI

Krajowy Kierownik ds. Wsparcia Technicznego

Posiadam 15 letnie doświadczenie w branży budowlanej przechodząc w  tym czasie przez większość związanych z nią procesów. Pracę w LAFARGE rozpocząłem w 2007 roku i od tego czasu BETON stał się moją pasją.
Od początku pracy w Lafarge związany jestem z rozwijaniem nowych technologii oraz produktów specjalistycznych. Aktualnie kieruję zespołem doradztwa technicznego, który odpowiedzialny jest za wsparcie naszych partnerów biznesowych we wszystkich segmentach działalności. Jako praktykowi największą satysfakcję sprawia mi bliskość 'budowy' gdzie są wykorzystywane nasze rozwiązania.

MAGDALENA CIEŚLAK

Doradca Techniczny Lafarge

Swoją przygodę z betonem rozpoczęłam 22 lata temu. Przez ten okres zdobywałam doświadczenie w takich firmach jak Zakłady Budownictwa Mostowego 1 Sp. z o.o., WARBUD S.A., WARBUD-BETON Sp. z o.o. Obecnie od 5 1/2 lat pracuję w firmie Lafarge. Miałam zaszczyt uczestniczyć w między innym takich przedsięwzięciach jak Trasa Toruńska od węzła Broniewskiego do Górczewskiej, Most Siekierkowski, Tunel Wisłostrady, Oczyszczalnia Ścieków Czajka, Pasaż Grunwaldzki - Wrocław, Fabryka Gillette i Dell w Łodzi, Galeria Kazimierz w Krakowie, Lotnisko Balice i Krzesiny, Prosta Tower, Centrum Nauki Kopernik, Droga Ekspresowa S8, Elektrociepłownia Kozienice - nawierzchnia betonowa i wiele innych fascynujących realizacji.

Oprócz technologii betonu moje zainteresowania stanowią systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

MAREK KASZOWSKI

Doradca Techniczny Lafarge

Prace w firmie Lafarge rozpocząłem w 2011 roku w dziale Doradztwa Technicznego. Jestem odpowiedzialny za wsparcie techniczne klientów w Polsce północno - wschodniej w kwestii cementu, popiołu, mączki wapiennej i kruszyw. Betony mostowe, betony do prefabrykacji, technologia betonu wałowanego RCC czy produkty specjalne firmy Lafarge również nie są mi obce. Podczas pracy w Lafarge uczestniczyłem w wielu realizacjach np: Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Kwidzynie w ciągu DK 90.

AGNIESZKA KLABACHA

Doradca Techniczny Lafarge

W firmie Lafarge pracuje 6 lat. Zajmuję się doradztwem technicznym z zakresu cementu, betonu i kruszyw dla klientów z segmentu B2B. Swoją przygodę rozpoczęłam z betonem komórkowym w firmie Solbet.

DR INŻ. GRZEGORZ ŁÓJ

Adiunkt Naukowo-Dydaktyczny Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w  Krakowie

WOJCIECH KACZMAREK

Doradca Techniczny Lafarge

Pracę w Lafarge rozpocząłem bezpośrednio po ukończeniu studiów wyższych w 2017 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat, w głównej mierze skupiałem się na pracy przy kluczowych projektach badawczo-rozwojowych, takich jak stworzenie produktu iX CPP 20, czy beton szybkosprawny do  napraw nawierzchni betonowych. Dzięki wyzwaniom stawianym przez pracę każdego dnia, pogłębiam zakres swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

TOMASZ RUDNICKI

HEAD of TECHNOLOGY Lafarge

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, specjalność Drogi, Ulice i Lotniska - 1998. 2005 r. - dr  nauk technicznych w zakresie budownictwa drogowego, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury. Od 1998 zatrudniony na  stanowisku asystenta w Zakładzie Dróg i Lotnisk Politechniki Szczecińskiej a od roku 2005 na stanowisku adiunkta Politechniki Szczecińskiej. 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: Technologia i projektowanie betonów samozagęszczalnych, technologia drogowych nawierzchni z betonu asfaltowego i cementowego, analiza kosztów i korzyści inwestycji drogowych, analiza cyklu życia inwestycji drogowych, proces inżynierii wartości w procesie inwestycyjnym, analizy i prognozy rozwoju sieci drogowej, zarządzanie jakością.

Dr inż. Tomasz Rudnicki jest współautorem 2 książek: „Budownictwo ogólne”. Tom 1 „Materiały i wyroby budowlane”. Praca zbiorowa pod  kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Bogusława Stefańczyka rozdział 11: Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005 r. oraz współautor książki: „Betony ultrawysokowartościowe”. Praca zbiorowa pod kierunkiem Prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka rozdział 4: Zasady projektowania betonów wysokowartościowych. Polski Cement 2008 r.

Dr inż. Tomasz Rudnicki jest autorem kilkunastu publikacji czasopismach technicznych oraz publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych.

Członek sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

ADRIAN SOWA

Doradca Techniczny Lafarge

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w produkcji kostki brukowej, wykonawstwie posadzek betonowych, prowadzeniu laboratorium badawczo-rozwojowego domieszek do betonu oraz jako doradca technologiczny producentów cementu. W pracy zawodowej dużą satysfakcję daje mi rozwijanie nowych technologii i sposobów wykorzystania betonu.
Wolny czas najchętniej spędzam z dziećmi, majsterkując oraz podróżując.

MACIEJ SYPEK

Dyrektor Generalny Sprzedaży Cementu i B2B/B2C

Od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Sprzedaży Cementu i B2B/B2C.

Z Lafarge w Polsce związany jest od 2007 roku. Swoją karierę zawodową w firmie rozpoczął pracując jako doradca techniczny. Następnie od 2008 roku pełnił kolejno funkcje – Kierownika Laboratorium, Kierownika ds.  Kluczowych Klientów oraz Kierownika Segmentu B2B/B2C. W latach 2015-2017 jako Krajowy Kierownik ds Wsparcia Technicznego stworzył w Lafarge krajowy dział wsparcia technicznego oraz Centrum Obsługi Reklamacji. Następnie w latach 2017-2019 jako Dyrektor Marketingu Technicznego kierował pracą zespołów odpowiedzialnych za działalność badawczo-rozwojową, wsparcie techniczne oraz obsługę reklamacji.

Jest absolwentem Technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał dyplom MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej oraz MBA Politechniki Warszawskiej w ramach LafargeHolcim Discovery Programme. W 2018 roku rozpoczął również studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem oraz tatą dwójki wspaniałych dzieci. Interesuje się sportami siłowymi, dietetyką oraz ogrodnictwem, a w wolnych chwilach lubi czytać i podróżować.

PAWEŁ WITKOWSKI

Doradca Techniczny Lafarge

Od 10 lat pracuję w firmie Lafarge. W tym czasie zdobyłem niezbędną praktykę zawodową oraz tytuł mgr inż. Budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Pracę zacząłem w dziale Technologii i Jakości w  strukturach Lafarge Beton , aktualnie zasilam szeregi Działu Doradztwa Technicznego w Lafarge Cement. Zawsze staram się przenieść wiedzę teoretyczną oraz pracę w laboratorium na warunki życia jakie panują na  budowie. Moje zainteresowania oscylują wokół betonów specjalistycznych, głównie SCC.