Program

9 listopada 2022 r.

10:30 – 11:30 Rejestracja uczestników
11:30 – 11:40 Otwarcie konferencji – Dariusz Kuryś
11:40–12:10 Rozwój technologii cementu i betonu w kierunku neutralności emisyjnej – dr inż. Bożena Środa (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
12:10–12:25 Zmiany w ofercie produktowej Lafarge 2022–2025. Główne kierunki rozwoju – Maciej Sypek
12:25 – 12:45 Zmiany w normalizacji. Nowe normy cementowe: PN-EN 197-5 oraz norma PN-EN 206 + A2:2021-08 + krajowe uzupełnienie PN-B 06265:2022-08. Rozszerzone zastosowanie w klasach ekspozycji – Dariusz Bocheńczyk
12:45 – 13:05 Cement niskoklinkierowy CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA – kierunki zastosowań oraz trwałość elementów betonowych i żelbetowych – Justyna Nowicka-Semen
13:05 – 13:30 Przerwa na kawę
13:30 – 13:45 Zastosowanie cementu CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA w posadzkach. Case study na przykładzie budowy fabryki MAN w Krakowie – Wiesław Marszałek
13:45 – 14:05 Produkcja betonu towarowego oparta na cementach o niskim śladzie węglowym w okresie zimowym – Kasjan Kowalczyk (Stachema Polska Sp. z o.o.)
14:05 – 14:15 Zastosowanie CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w elementach prefabrykowanych drobnowymiarowych – Marek Kaszowski
14:15 – 14:35 Life Cycle Asesment (LCA) jako przykład holistycznego podejścia do obliczania śladu węglowego w całym cyklu życia budynku – Dariusz Kuryś
14:35 – 15:35 Przerwa na obiad
15:35 – 15:55 Właściwości i cechy cementów z dodatkami mineralnymi CEM II a cementy portlandzkie CEM I w prefabrykacji wielkowymiarowej – Marek Kaszowski, Jacek Trzcieliński
15:55 – 16:15 Concremote – analiza rozwoju dojrzałości betonu jako narzędzie optymalizacji procesu budowlanego – Damian Piszczek (Doka Polska Sp. z o.o.)
16:15 – 16:30 Zastosowanie kruszywa z recyklingu w budownictwie – Dariusz Sprawa
16:30 – 16:45 Nowe dodatki mineralne do produkcji betonu – Green Mix – Michał Drabczyk
16:45 – 17:05 Doświadczenie w stosowaniu cementów o wysokim wskaźniku dodatków mineralnych w produkcji drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych. – dr inż. Grzegorz Łój
17:05 – 17:35 Wydanie certyfikatów
17:35 – 19:10 Zameldowanie w pokojach, czas wolny
19:10 Występ Gwiazdy Wieczoru
19:55 Uroczysta kolacja

10 listopada 2022 r.

7:00 – 9:00 Śniadanie, wymeldowanie, wyjazd uczestników

Pobierz Agendę: