Program

18 listopada 2021 r.

Część wykładowa
11:00 – 11:10 Otwarcie konferencji – Dariusz Kuryś
11:10 – 11:30 Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1 - Michał Drabczyk
11:30 – 11:50 Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową - Magdalena Cieślak, Marek Kaszowski
11:50 – 12:35 Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko – dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW
12:35 – 12:55 Ślad węglowy dla cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów – Paweł Madej
12:55 – 13:20 Przerwa na kawę
13:20 – 13:35 Cementy oczyszczające powietrze – nasze doświadczenia praktyczne – Adrian Sowa
13:35 – 13:55 Cementy niskoemisyjne – jak skutecznie używać CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego – Bogusław Lasek
13:55 – 14:15 Obiekty masywne. Betonowanie z wykorzystaniem CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA + CEM II B-V 32,5 R- HSR/NA vs CEM III/42,5 N-LH/HSR/NA – Agnieszka Klabacha
14:15 - 15:00 Przerwa na obiad
15:00 – 15:20 Beton jako wyrób budowlany – dr inż. Grzegorz Bajorek
15:20 – 15:40 Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna – jak można to wykorzystać w projektowaniu mieszanki betonowej – Anna Kozłowska
Część warsztatowa
16:00 – 16:45 AiriumTM – technologia cementowej piany mineralnej – aplikacje in situ oraz użycie w prefabrykacji drobnowymiarowej - Rafał Soboń
16:45 – 17:15 Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementu i betonu – kalkulator GCCA (Global Cement and Concrete Association) – ćwiczenia praktyczne – Paweł Madej
17:15 – 17:30 Trwałość betonów w klasach ekspozycji XD, pomiar migracja jonów chlorkowych – Michał Drabczyk
17:30 – 18:00 Projektowanie receptur mieszanki betonowej – warsztat praktyczny – Magdalena Cieślak, Marek Kaszowski
19:30 Atrakcja wieczoru
20:15 Kolacja

19 listopada 2021 r.

9:00 Śniadanie
do 10:00 Wymeldowanie z hotelu