Program

18 listopada 2021 r.

Część wykładowa
11:00 - 11:10 Otwarcie konferencji – Dariusz Kuryś
11:10 - 11:30 Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1 - Michał Drabczyk
11:30 - 11:50 Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową - Magdalena Cieślak, Marek Kaszowski
11:50 - 12:35 Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko – dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW
12:35 - 12:55 Ślad węglowy dla Cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów – Paweł Madej
12:55 - 13:20 Przerwa na kawę
13:20 - 13:35 Cementy oczyszczające powietrze nasze doświadczenia praktyczne – Adrian Sowa
13:35 - 13:55 Cementy niskoemisyjne, jak skutecznie używać CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego – Bogusław Lasek
13:55 - 14:45 Przerwa na obiad
14:45 - 15:05 Obiekty masywne. Betonowanie z wykorzystaniem CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA + CEM II/B-V 32,5 R-HSR/NA vs CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA – Agnieszka Klabacha
15:05 - 15:20 Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna - Anna Kozłowska
15:20 - 15:45 Przerwa na kawę
Część warsztatowa
15:45 - 16:30 AiriumTM – prezentacja technologii cementowej piany mineralnej - Rafał Soboń
16:30 - 17:00 GCCA – ćwiczenia praktyczne – Paweł Madej
17:00 - 17:20 Migracja jonów chlorkowych + karbonatyzacja – Michał Drabczyk
17:20 - 17:40 Warsztaty z projektowania receptur mieszanki betonowej – Magdalena Cieślak, Marek Kaszowski
19:30 Atrakcja wieczoru
20:15 Kolacja

19 listopada 2021 r.

9:00 Śniadanie

Wymeldowanie do godziny 10:00