27 listopada 2023 r.

10:00 – 10:55

Przybycie i rejestracja uczestników
11:00

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI

11:05 – 11:15

Maciej Sypek: Grupa Holcim

11:15 – 11:30

Jolanta Zdunowska: GO4ECO Planet

11:30 – 11:50

Dariusz Kuryś: EPD Lafarge Cement + Beton

11:50 – 12:05

Bartosz Dąbrowski: Dlaczego EPD stanowi wartość w praktyce?

12:05 – 12:20
Joanna Czapkiewicz: Istota redukcji śladu węglowego wyrobów budowlanych z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy
12:20 – 12:45
Przerwa na kawę
12:45 – 13:00
Maja Kępniak: Trwałość betonów z cementów niskoklinkierowych
13:00 – 13:30

Rafał Latawiec, Thomas Bowles: Nowe technologie w grupie Holcim

13:30 – 13:45

Artur Lis: Elementy wibroprasowane na cementach niskoklinkierowych

13:45 – 14:00

Krzysztof Zychowicz: Elementy sprężone z CEM II/A-M (S-LL) 52,5R

14:00– 14:10
Tomasz Nowacki: Zastosowanie cementu ECOPlanet 4B w okresie obniżonych temperatur
14:10 – 15:05
Przerwa na obiad
15:05 – 15:45
Tomasz Rudnicki: Alternatywa dla CEM I w betonie konstrukcyjnym drogowych obiektów inżynierskich
15:45 – 16:05
Przemysław Stałowski: Stabilizacja oraz mieszanki związane jako fundament konstrukcji drogowej.
16:05 – 16:20
Przerwa na kawę
16:20 – 17:05
Gość specjalny: AI szanse i zagrożenia
17:05 – 17:35
sesja Q&A z udziałem gościa specjalnego

17:35 – 18:30

Sesja otwarta z wykładowcami

18:30
Czas wolny, zameldowanie w pokojach
20:00
Występ gwiazdy wieczoru
20:45
Uroczysta kolacja

28 listopada 2023 r.

8:00-10:00
Śniadanie, wymeldowanie z pokoi

10:00 –14:00

WARSZTAT PRAKTYCZNY DLA CHĘTNYCH – SALA GALAXY
Michał Sosin: Jak Mówić, Żeby Być Zrozumianym i Szybko Osiągać Wyniki”

14:00 –15:00
Lunch, wyjazd