Program

21 listopada 2019 r.

10.30–11.00 Przyjazd gości
11.00–11.15 Rynek budowlany w Polsce. Bieżące trendy, szanse i zagrożenia - Maciej Sypek – Lafarge
11.15–11.30 Transmisja z realizacji zarobu betonu szybkosprawnego - Rafał Latawiec – Lafarge
11.30–11.55 Przewaga cementów popiołowych w relacji do samodzielnego stosowania dodatków mineralnych – Magdalena Cieślak – Lafarge
11.55–12.20 Zastosowanie cementów z dodatkami mineralnymi do produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych. – Dr inż Grzegorz Łój
12.20–12.50 Przerwa na kawę
12.50–13.10 Beton samozagęszczalny wykorzystywany w prafabrykacji – Marek Kaszowski – Lafarge
13.10–13.30 Beton samozagęszczalny jako alternatywa dla betonu towarowego – Paweł Witkowski – Lafarge
13.30–13.55 Betony wysokiej szczelności wykorzystywane przy realizacji płyt fundamentowych – Agnieszka Klabacha – Lafarge
13.55–14.55 Lunch
14.55–15.25 Beton szybkosprawny wykorzystywany do utrzymania dróg i remontów nawierzchni betonowych – Jakub Boroński – Lafarge, Wojciech Kaczmarek – Lafarge
15.25–15.50 Zarządzanie systemem jakości podczas budowy nawierzchni betonowych – Tomasz Rudnicki – Lafarge
15.50–16.05 Spoiwo do wyrobów budowlanych oczyszczających powietrze – Adrian Sowa – Lafarge
16.05–16.15 Jakość Rekomendowana przez Lafarge – Aleksandra Rawska – Lafarge
16.15–17.30 Warsztat praktyczny – podsumowanie betonu szybkosprawnego oraz przedstawienie betonu samozagęszczalnego – system Agilia Beton – Dział Doradztwa Technicznego
19.00 Uroczysta kolacja z niespodzianką

22 listopada 2019 r.

7.00–10.00 Śniadanie
10.00–11.00 Wyjazd

Pobierz Agendę:

Uczestnicy konferencji, którzy chcieliby skorzystać z  dodatkowego noclegu przed lub po konferencji Technologia Betonu proszeni są o indywidualny kontakt z hotelem w celu dokonania rezerwacji.

Preferencyjna cena tego noclegu będzie wynosiła odpowiednio:

• 324 złote za pokój jednoosobowy
• 366 złotych za pokój dwuosobowy

Prosimy o poinformowanie hotelu o dodatkowej rezerwacji związanej z  konferencją Technologia Betonu Lafarge by uzyskać rabatową cenę za  pokój.