Materiały

Formularz rejestracji na konferencję Technologia Betonu 2023

Chcę uczestniczyć w warsztacie prowadzonym przez Michała Sosina pt.
Jak Mówić, Żeby Być Zrozumianym i Szybko Osiągać Wyniki
Proszę o rezerwację miejsca
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych związanych z konferencją Technologia Betonu realizowanej na zlecenie Lafarge. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest firma Medical Communications Sp. z o.o. ul. Powsińska 34 Warszawa 00-001 o numerze NIP: 1131899154. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.
* Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego w czasie konferencji (zdjęcia, nagranie video). Materiały posłużą do przygotowania pamiątkowej relacji z wydarzenia i będą dostępne na stronie technologiabetonu.com oraz w mediach społecznościowych Lafarge i innych materiałach promujących wydarzenie (e-mailinig, mms).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Medical Communications” Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 34, 02-903.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: rodo@medical.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi organizacji konferencji szkoleniowej realizowanej na zlecenie Lafarge Polska, na podstawie art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcą wyłączając Lafarge Polska.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia przeprowadzenia szkolenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy lub też zostały pozyskane z innych jednostek szkolących współpracujących z Administratorem.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją