ANKIETA

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wiedza zdobyta na jej podstawie zostanie przez nas wykorzystana przy organizacji kolejnych konferencji. Celem ankiety jest poznanie Państwa oczekiwań w zakresie doboru poruszanej tematyki, wykładowców oraz lokalizacji spotkania.

Rodzaj prowadzonej działalności:
prefabrykacja
beton towarowy
suche mieszanki
budownictwo infrastrukturalne
inne
Jak oceniasz następujące aspekty związane z merytoryczną stroną konferencji?
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5:
1 – dużo poniżej oczekiwań; 2 – poniżej oczekiwań; 3 – średnio; 4 – spełniło oczekiwania; 5 – przekroczyło oczekiwania
Dobór prezentowanej tematyki
Przydatność uzyskanej wiedzy w pracy zawodowej
Jakość wiedzy merytorycznej przekazanej podczas szkolenia
Efektywność wykorzystania czasu szkolenia
Możliwość wymiany doświadczeń
Jak oceniasz następujące aspekty związane z organizacją konferencji?
Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5:
1 – dużo poniżej oczekiwań; 2 – poniżej oczekiwań; 3 – średnio; 4 – spełniło oczekiwania; 5 – przekroczyło oczekiwania
Organizacja konferencji
Termin, miejsce i czas konferencji
Warunki (komfort, miejsce, poczęstunek itp.)
Część wieczorna, integracja
Gotowość do polecenia innym konferencji
Ogólne wrażenia na temat konferencji
Jakich tematów zabrakło?
Czy masz jeszcze jakieś uwagi lub jest coś, czym chciałabyś/chciałbyś się podzielić, o co nie zapytaliśmy (np. oferta produktowa Lafarge)?
Czy ma Pani/Pan pytanie do prezentacji merytorycznej?
Co firma Lafarge może zmienić aby usprawnić współpracę z Państwem?
;