Materiały

2021

Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1
Sochocin, 18.11.2021
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Sochocin, 18.11.2021
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Sochocin, 18.11.2021
Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko
Sochocin, 18.11.2021
Ślad węglowy dla cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów
Sochocin, 18.11.2021
AiriumTM – technologia cementowej piany mineralnej – aplikacje in situ oraz użycie w prefabrykacji drobnowymiarowe
Sochocin, 18.11.2021
Cementy oczyszczające powietrze – nasze doświadczenia praktyczne
Sochocin, 18.11.2021
Trwałość betonów w klasach ekspozycji XD, pomiar migracja jonów chlorkowych
Sochocin, 18.11.2021
Cementy niskoemisyjne – jak skutecznie używać CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego
Sochocin, 18.11.2021
Beton jako wyrób budowlany
Sochocin, 18.11.2021
Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna – jak można to wykorzystać w projektowaniu mieszanki betonowej
Sochocin, 18.11.2021
Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementu i betonu – kalkulator GCCA (Global Cement and Concrete Association) – ćwiczenia praktyczne
Sochocin, 18.11.2021
Obiekty masywne. Betonowanie z wykorzystaniem CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA + CEM II B-V 32,5 R- HSR/NA vs CEM III/42,5 N-LH/HSR/NA
Sochocin, 18.11.2021
Otwarcie konferencji
Sochocin, 18.11.2021
Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1
Sochocin, 18.11.2021
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Sochocin, 18.11.2021
Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko
Sochocin, 18.11.2021
Ślad węglowy dla cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów
Sochocin, 18.11.2021
Cementy oczyszczające powietrze – nasze doświadczenia praktyczne
Sochocin, 18.11.2021
Cementy niskoemisyjne – jak skutecznie używać CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego
Sochocin, 18.11.2021
Beton jako wyrób budowlany
Sochocin, 18.11.2021
Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna – jak można to wykorzystać w projektowaniu mieszanki betonowej
Sochocin, 18.11.2021
AiriumTM – technologia cementowej piany mineralnej – aplikacje in situ oraz użycie w prefabrykacji drobnowymiarowe
Sochocin, 18.11.2021

2019

Przewaga cementów popiołowych w relacji do samodzielnego stosowania dodatków mineralnych
Łochów, 21-22.11.2019
Stare/Nowe podejście do wykorzystania dodatków mineralnych w produkcji prefabrykatów z betonu wibroprasowanego
Łochów, 21-22.11.2019
Beton samozagęszczalny wykorzystywany w prafabrykacji
Łochów, 21-22.11.2019
Beton samozagęszczalny jako alternatywa dla betonu towarowego
Łochów, 21-22.11.2019
Betony wysokiej szczelności wykorzystywane przy realizacji płyt fundamentowych
Łochów, 21-22.11.2019
Beton szybkosprawny wykorzystywany do utrzymania dróg i remontów nawierzchni betonowych
Łochów, 21-22.11.2019
Zarządzanie systemem jakości podczas budowy nawierzchni betonowych
Łochów, 21-22.11.2019
Jakość Rekomendowana przez Lafarge
Łochów, 21-22.11.2019
Spoiwo do wyrobów budowlanych oczyszczających powietrze
Łochów, 21-22.11.2019

2018

Celowe i przypadkowe napowietrzenie betonu. Skutki w nawierzchniach betonowych i posadzkach przemysłowych.
Józefów, 22-23.11.2018
Cementy z dodatkami. Zastosowania w praktyce
Józefów, 22-23.11.2018
Interpretacja wyników wytrzymałości betonu na podstawie badania rdzeni z odwiertów
Józefów, 22-23.11.2018
Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów
Józefów, 22-23.11.2018
Systemy ocenyzgodności wg Ustawy o wyrobach budowlanych
Józefów, 22-23.11.2018

2017

Technologia betonu - wybrane aspekty
Jachranka, 8-9.10.2017
Analiza wybranych specyfikacji technicznych w aspekcie spełnienia wymagań w obszarze wyrobów budowlanych
Warszawa, 16-17.11.2017
Beton wysokowartościowy C6075 na przykładzie realizacji obiektu mostowego typu extradosed [...]
Warszawa, 16-17.11.2017
Betonowe elementy prefabrykowane do kanalizacji i infrastruktury drogowej
Warszawa, 16-17.11.2017
BREEAM LEED wymogi stawiane materiałom budowlanym
Warszawa, 16-17.11.2017
Istotne czynniki wpływające na wynik końcowy badania nasiąkliwości stwardniałego betonu
Warszawa, 16-17.11.2017
Jakość rekomendowana przez LH
Warszawa, 16-17.11.2017
Katalog typowych elementów prefabrykowanych dla infrastruktury
Warszawa, 16-17.11.2017
Koncepcja katalogu typowych konstrukcji nawierzchni z betonu wałowanego
Warszawa, 16-17.11.2017
Kruszywa w Kolejnictwie
Warszawa, 16-17.11.2017
Technology supported Lean Transformation
Warszawa, 16-17.11.2017
Możliwości optymalizacji procesów w prefabrykacji wielkowymiarowej
Warszawa, 16-17.11.2017
Nasze doświadczenia i wnioski w zakresie wdrażania ZKP
Warszawa, 16-17.11.2017
Nawierzchnie drogowe z wałowanego betonu cementowego. Efektywność, trwałość, dostępność
Warszawa, 16-17.11.2017
Nowa metoda kontroli jakości cementów w cementowni Kujawy
Warszawa, 16-17.11.2017
Porównanie kosztów wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego i betonu wałowanego
Warszawa, 16-17.11.2017
Pro Ash-Wpływ jakości dodatków mineralnych na jakość mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Warszawa, 16-17.11.2017
Przyczyny reklamacji betonu w ujęciu błędów materiałowych, produkcyjnych i wykonawczych
Warszawa, 16-17.11.2017
Różne oblicza betonu nawierzchniowego
Warszawa, 16-17.11.2017
Wpływ warunków pielęgnacji na wytrzymałość betonu oraz zaprawy
Warszawa, 16-17.11.2017
Zaprawy towarowe jak uniknac bledow w produkcji transporcie i na placu budowy
Warszawa, 16-17.11.2017"
Zarządzanie ryzykiem w procesie inwestycyjnym – czyli jak zbudować i nie zwariować
Warszawa, 16-17.11.2017
Zastosowania kruszyw do związanych i niezwiązanych elementów konstrukcji drogi
Warszawa, 16-17.11.2017
Zastosowanie cementów popiołowych w posadzkach przemysłowych
Warszawa, 16-17.11.2017
Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych – krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla betonu towarowego
Warszawa, 16-17.11.2017

2016

Technologia betonu
Serock, 24-25.11.2016