Materiały
Życzenia wielkanocne
Wykorzystanie koncepcji równoważnych właściwości użytkowych w klasach ekspozycji XC oraz XD
Informacja o zmianach w ofercie produktowej
Zaproszenie
Informacje praktyczne
Betonowanie i pielęgnacja betonu w okresie letnim.
Betonowanie i pielęgnacja betonu w okresie letnim.
Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego „V” do produkcji betonów o podwyższonej szczelności.
Zastosowanie cementów z dodatkiem popiołu lotnego „V” do produkcji betonów posadzkowych.
Cement Luzem
Betonowanie i pielęgnacja betonu w obniżonych temperaturach