Materiały Materiały

9 listopada 2022

Rozwój technologii cementu i betonu w kierunku neutralności emisyjnej – dr inż. Bożena Środa
Zmiany w ofercie produktowej Lafarge 2022–2025. Główne kierunki rozwoju – Maciej Sypek
Zmiany w normalizacji. Nowe normy cementowe: PN-EN 197-5 oraz norma PN-EN 206 + A2:2021-08 + krajowe uzupełnienie PN-B 06265:2022-08. Rozszerzone zastosowanie w klasach ekspozycji – Dariusz Bocheńczyk
Cement niskoklinkierowy CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA – kierunki zastosowań oraz trwałość elementów betonowych i żelbetowych – Justyna Nowicka-Semen
Zastosowanie cementu CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA w posadzkach. Case study na przykładzie budowy fabryki MAN w Krakowie – Wiesław Marszałek
Zastosowanie cementu CEM IV/B(V) 42,5 N-LH NA w mieszankach betonowych przeznaczonych na okres obniżonych temperatur – Kasjan Kowalczyk
Zastosowanie CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w elementach prefabrykowanych drobnowymiarowych – Marek Kaszowski
Właściwości i cechy cementów z dodatkami mineralnymi CEM II a cementy portlandzkie CEM I w prefabrykacji wielkowymiarowej – Marek Kaszowski, Jacek Trzcieliński
Zastosowanie kruszywa z recyklingu w budownictwie – Dariusz Sprawa
Nowe dodatki mineralne do produkcji betonu – Green Mix – Michał Drabczyk

18 listopada 2021

Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko
Ślad węglowy dla cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów
AiriumTM – technologia cementowej piany mineralnej – aplikacje in situ oraz użycie w prefabrykacji drobnowymiarowe
Cementy oczyszczające powietrze – nasze doświadczenia praktyczne
Trwałość betonów w klasach ekspozycji XD, pomiar migracja jonów chlorkowych
Cementy niskoemisyjne – jak skutecznie używać CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego
Beton jako wyrób budowlany
Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna – jak można to wykorzystać w projektowaniu mieszanki betonowej
Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementu i betonu – kalkulator GCCA (Global Cement and Concrete Association) – ćwiczenia praktyczne
Obiekty masywne. Betonowanie z wykorzystaniem CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA + CEM II B-V 32,5 R- HSR/NA vs CEM III/42,5 N-LH/HSR/NA