Head

Zarejestuj się aby mieć dostęp do wszystkich treści w serwisie

Administratorem Twoich danych osobowych jest MI Polska Sp. z o.o. Sp. K.; Al. KEN 36 lok 112B; 02-797 Warszawa kontakt: biuro@mipolska.com.pl. MI Polska przetwarza dane osobowe w celu rejestracji na Konferencję Technologia Betonu oraz w sprawach organizacyjnych związanych z wydarzeniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rejestracji na Konferencję oraz do informowania o sprawach organizacyjnych związanych z wydarzeniem . Masz prawo do żądania od MI Polska dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia rejestrację na Konferencję Technologia Betonu.