WYNIKI ANKIETY 2021

Rodzaj prowadzonej działalności:
prefabrykacja:
14
beton towarowy:
13
suche mieszanki:
9
budownictwo infrastrukturalne:
3
inne:
1
Jak oceniasz następujące aspekty związane z merytoryczną stroną konferencji? (średnia)
Dobór prezentowanej tematyki:
3.86
Przydatność uzyskanej wiedzy w pracy zawodowej:
3.81
Jakość wiedzy merytorycznej przekazanej podczas szkolenia:
4.14
Efektywność wykorzystania czasu szkolenia:
4.20
Możliwość wymiany doświadczeń:
4.40
Jak oceniasz następujące aspekty związane z organizacją konferencji? (średnia)
Organizacja konferencji:
4.48
Termin, miejsce i czas konferencji:
4.33
Warunki (komfort, miejsce, poczęstunek itp.):
4.52
Część wieczorna, integracja
4.37
Gotowość do polecenia innym konferencji:
4.29
Ogólne wrażenia na temat konferencji:
4.38
Jakich tematów zabrakło?
 • W obliczu niedawnych ustaleń dotyczących reakcji alkalia-krzemionka, reaktywności alkalicznej kruszyw, moim zdaniem, zabrakło właśnie takiego referatu
 • Normalizacja i projektowanie stabilizacji, CBGM, podbudowy. Porównanie właściwości cementów o tej samej klasie ale różnym składzie - ich kompatybilność z domieszkami, więcej o cementach do prefabrykacji ciężkiej. Przykłady reklamacji klientów i sposoby ich rozwiązania.
 • Realnej innowacji w dziedzinie betonu towarowego
 • nie mam uwag
 • Czy masz jeszcze jakieś uwagi lub jest coś, czym chciałabyś/chciałbyś się podzielić, o co nie zapytaliśmy (np. oferta produktowa Lafarge)?
 • -
 • Gratuluje pomysłu na wykonanie testów. Każdy z nas na pewno czuł się bezpieczniejszy.
 • nie mam pytań
 • Czy ma Pani/Pan pytanie do prezentacji merytorycznej?
 • Ile można o tym śladzie węglowym. Więcej pracy z zamawiającymi - deweloperzy + duże koncerny. Jak nie będą się kierować ceną a śladem węglowym to zaczniemy mieć możliowść sprzedaży Waszych produktów. Przy okazji: CEM III ma niższy ślad węglowy ale jakoś nic na ten temat nie było - tendencyjne prezentacje.
 • -
 • nie mam
 • nie mam pytań
 • Co firma Lafarge może zmienić aby usprawnić współpracę z Państwem?
 • -
 • -
 • Dostęp do próbek cementów